• Wormica

Solucan Gübresi Neden Çok Etkilidir?


organik solucan gübresi

Solucanların ağızlarında diş bulunmamaktadır. Taşlık, yutak gibi sindirimle ilgili hiçbir yardımcı organı bulunmaz. Bu yüzden yedikleri atıkları içerisinde gerekli tüm mineralleri bulunduran gübre haline getiriyorlar.


- Solucanlar kendilerine verilen mamayı yediklerinde mamayı sindirim sistemlerinde enzim ve aminoasitlerle parçalıyor ve sonuçta çok değerli ve enteresan bir gübre oluşuyor.


- Solucan gübresi bitkinin büyümesi için gerekli olan tüm mineralleri yeterli miktarda ihtiva ediyor. Solucan gübresinde azot, fosfor, potasyum, karbon, demir, çinko, magnezyum, kalsiyum gibi maddelerin yanı sıra, yüksek oranda organik madde, humik asit,ve fulvik asit, doğal büyüme hormonları, faydalı enzimler içermektedir.


- Solucan gübresi içerdiği yüksek dozdaki toprak ve bitki için yararlı simbiyotik (rhizobium) ve asimbiyotik bakteriler (serbest ve azot fiske eden bakteriler ve mikoriza mantarları ) ile toprağın mikro flora ve mikro faunasına canlılık kazandırmaktadır.


- Solucanlar sindirim sistemleri içinde sentezledikleri antibiyotik nitelikli yapıları, aminoasit ve vitaminleri dışkılarına karıştırarak ortaya çıkan gübrenin biyolojik aktivitesini artırmaktadırlar. Solucan gübresi içerisinde bu vitaminler, organik maddeler ve faydalı enzimler bitkinin direk alabileceği formda bulunmaktadır. Bitki bu maddeleri direk alabildiği için erkencilik sağlanmaktadır. Bu özellikler kimyasal gübrelerde bulunmamaktadır.


- Solucan Gübresi içinde faydalı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Yani yaşayan canlı bir gübredir.


- Böylece bu gübreyle beslenen bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişmelerinin yanı sıra erkencilik olmaktadır. Sözü edilen bu biyolojik stimulatörler diğer hayvansal gübrelere oranla 100 kat daha fazladır. Bunlar kimyasal gübrelerde hiç bulunmamaktadır.


- Solucan gübresi çok sayıda simbiyotik bakteri (rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (azotobakter) ve mikoriza mantarı ihtiva eder. Bu mikroorganizmalar toprak içinde bulunan ancak bitki tarafından alınamayan besin maddelerini parçalayarak bitki tarafından alınabilir forma dönüştürürler. Ayrıca azot fiske eden bakteriler havadaki azotun toprağa kazandırılmasını sağlayarak bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Solucanların salgı maddeleri ve enzimler üretim süreci içinde dışkılarına karıştığında çok sayıda ve çeşitte enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu, içermektedir. Bunlar ise bitkinin doğal gelişimini, hızlı gelişmesini ve olumsuz çevre şartlarına direncini artırmaktadır.


- Bitkilerin doğal gelişimlerinde etkili olan doğal büyüme hormonlarından bir çoğu solucan gübresinde yüksek miktarda mevcuttur.Solucan gübresinde bulunan bu doğal büyüme hormonlarındn bazıları Giberalin,Sitokinin,Oksin v.s. hormonlardır.Doğal olmayan metotlarla üretilip bitkiye verilecek olan kimyasal kökenli hormonlar ,insan sağlığı için aşırı derecede tehlikeli olup,bir çok gelişmiş ülkede yasaklanmıştır.


- Donmaya ve aşırı sıcağa karşı bitkide direnç sağlamaktadır.


- Solucan gübresi 4-5 sene devamlı kullanıldığında toprakta zirai ilaç ve gübre kullanılmayacaktır.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör