Wormica Organik Katı Solucan Gübresi

Ürün Özellikleri

Wormica Solucan Gübresi, %100 katı organik solucan gübresi olup toprağın beslenmesi ve topraktaki biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla, taban gübresi olarak üretilmiştir. Bitkilerin ihtiyacı olan besin elementlerini topraktan alabilmesi, yetiştirildiği toprağın yapısı, organik madde miktarı, pH, bitkinin gelişimi için engel oluşturacak stres, hastalık ve zararlılardan arılık gibi faktörler ile doğrudan ilişkilidir.

Wormica Solucan Gübresi, bu faktörler ve toprakta bitkinin gelişimini etkileyen birçok unsurun iyileşmesini sağlayarak, toprağın üretkenliğini artırmaktadır.

Wormica Solucan Gübresi, organik madde miktarı düşük olan ve verimi bozulan toprakların geri kazandırılabilmesi, birim alandan elde edilen verimin artırılabilmesi ve sürdürülebilir bir tarım yapılabilmesi için tarım sektörünün temel ürünleri arasında yer almaktadır.

Garanti Edilen İçerik

Katı Solucan Gübresi Organik

W/W

Organik Madde 

%44,1

Toplam Azot5

%1,4

Toplam P2O5

%0,65

Maksimum Nem

%32,4

pH Aralığı

7,0 - 7,7

Kullanım Dozajları ve Kullanım Alanlarını İnceleyin